Kimlere uygulanır?
  • 60-78 ay aralığındaki çocuklara uygulanır.
Ne için Uygulanır?
  • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği, çocuğun ilköğretime hazır oluş durumunu değerlendirmek için uygulanır.
Görüşme İçeriği Nasıl?
  • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği, gelişim ve uygulama olmak üzere iki formadan oluşmaktadır. Uygulama formu, çocuk ile birlikte uygulanmaktadır ve 30-40 dakida arası süremektedir. Gelişim formu ise bakım-veren veya öğretmeni tarafından doldurulan bir formdur ve 15-20 dakika sürmektedir.
  • Ölçek uygulandıktan sonra değerlendirme için uygulama sonrasında takip eden haftada 20 dakikalık bir görüşme yapılmaktadır. Yapılan görüşmede çocuğun ihtiyaçları belirlenip bireyselleştirilmiş eğitim programı paylaşılacaktır.

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği (MİHÖ), 2003 yılında Doç. Dr. Özgül Polat tarafından geliştirilmiştir. 60-78 aylık çocukların her gelişim alanında ve temel becerilerde ilköğretime ne düzeyde hazır olduğunu tespit etmek amacıyla geliştirilmiştir.

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği;
  • Rehberlik uzmanlarının çalışmalarına katkıda bulunması,
  • Eğitim programcıların eğitim programı geliştirme çalışmalarına ışık tutması,
  • Okul öncesi öğretmenlerin çocukları ile ilgili yapacakları çalışmaları planlamasına katkı sağlamasına yardımcı olmaktadır.

MİHÖ, Uygulama ve Gelişim Formlarından oluşmaktadır. Uygulama Formu ile çocuk; matematik, fen becerileri, ses bilgisi, çizgi çalışmaları ve labirentler alanında değerlendirmektedir. Gelişim Formu ile ise zihin-dil gelişimi, sosyo-duygusal gelişim, fiziksel gelişim ve öz bakım becerileri açısından bakım-veren veya öğretmeni tarafından verilen cevaplarla değerlendirilmektedir.

MİHÖ uygulaması sonucunda çocuğun ilköğretime hazır oluş durumu, hazır değilse zayıf yönleri belirlenerek bireyselleştirilmiş eğitim programı oluşturulabilmektedir. Çocuğun ilköğretime hazır bir şekilde başlayabilmesi ve varsa zayıf yönlerini güçlendirmek için ilköğretime başlamadan önceki eğitim ve öğretim yılının başında ve sonunda değerlendirilmesi, çocuğun güçlü bir şekilde ilköğretime başlaması sağlanabilir.