Psikolojik Testler

Psikolojik testler bireyin kişilik özelliklerinin ve yeteneklerinin, güçlü ve zayıf yanlarının, açık ya da gizli kalmış yönlerinin standart ölçümler, sayısal veriler ya da yorumlamalar çerçevesinde ortaya konmasına yardımcı olur. Test uygulayıcılarının konu ile ilgili eğitimden geçmiş olması gereklidir. Bu çerçevede merkezimizde aşağıdaki testler uygulanmaktadır:

Terapi Teknikleri

Psikolojik kuramlar çerçevesinde oluşturulmuş ve uygulanan çok çeşitli terapi tekniği bulunmaktadır. Olgu ailesi olarak biz de farklı terapi yaklaşımlarını benimsemiş uzmanlarla çalışmakta ve danışanların ihtiyaçlarına uygun olan, bireye özgü yaklaşımı belirlemekte ve gerekli yönlendirmeleri yaparak hizmet vermekteyiz. Merkezimizde çalışan uzmanların kullandığı terapi teknikleri:

 • Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi
 • Sanatla Terapi
 • Transaksiyonel Analiz
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Farkındalık (Mindfulness) Temelli Terapi
 • EMDR (Göz Hareketi Duyarsızlaştırma Tekniği)
 • Dil-Konuşma Terapisi
 • Şema Terapi
 • EFT (Duygusal Özgürleştirme Tekniği)
 • Oto Hipnoz
 • Oyun Terapisi