Kimlere Uygulanır?

6-16 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

Neyi Ölçer?

WISC-4 özet olarak çocukların bilişsel yetilerini ölçmek için kullanılır. Toplamda 10 temel alt test ve 5 yedek alt testten oluşmaktadır. Sözel bilgi, sözel ifade, algısal akıl yürütme ve organizasyon, sosyal bilgi, kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, görsel-motor ve ince motor hareketlerini ölçmektedir.

Nasıl Ölçer?

Test, testi uygulayan merkezde yapılmaktadır. Her çocukta testi bitirme süresi değişse de ortalama 2 saat sürmektedir.

Testin Amacı Nedir?

Çocukların belli bilişsel yetilerini ölçerek hangi alanlarda daha güçlü hangi alanlarda daha zayıf oldukları belirlenir. Bunların üzerinden akademik performansları geliştirmek için belirli yollar belirlenir. Bunların yanı sıra çocukların zeka düzeyleri ve gelişimsel düzeyleri hakkında bilgiler verir. En çok karıştırılan nokta WISC-4 testini direkt IQ skoru gibi değerlendirmektir. WISC-4 daha kapsamlı olarak gelişim durumunu ölçüp akademik başarı için yol çıkarmak amacıyla kullanılmaktadır. IQ gibi direkt zeka düzeyini ölçmez.

Kimlere Uygulanır?

16 yaş ve üzeri olan herkese uygulanabilmektedir.

Ne için Uygulanır?

Bazı psikolojik sorunların ne olduğunu anlamak için, bireyin kişilik özelliklerinin ne olduğunu daha iyi anlamak için, iş başvurularında uygun kişileri seçebilmek için uygulanabilir.

Görüşme İçeriği Nasıl Olur?

Test toplamda 566 sorudan oluşmaktadır. Toplamda 10 alt testten ve 3 adet geçerlilik alt testi bulunmaktadır. Cevaplar “evet” ve “hayır” olarak ayrılmaktadır. Yaygın olarak depresyon, hipokondriazis(Hastalık hastalığı), histeri, psikotik sapma, psikasteni(Saplantı-Takıntı), hipomani(Duygu durunum bozukluğu, öfke patlaması vb.), sosyal içe dönüklük durumlarını ölçer.

MMPI Kişilik Envanteri;

MMPI kişilik envanteri birçok amaç için kullanılmaktadır. Bireyin sorunlarını belli bir standart kapmasında ölçmek, sorunu daha iyi anlamak ve daha iyi yardımcı olmak için kullanılır. Bunun yanı sıra iyi bir terapi hizmeti için bireyin kişilik özelliklerini daha iyi anlamak terapi sürecine olumlu etkisi bulunmaktadır.

Kimlere Uygulanır?

MOXO Dikkat Testi hem yetişkinler hem de çocuklara uygulanabilmektedir. Çocuklara uygulanan versiyonu 6-12 yaş arası iken yetişkin versiyonu 13-60 yaş arası içindir.

Neyi Ölçer?

Test Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunu ölçer. 4 bölümden oluşur. Bunlar; dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivedir.

Nasıl Ölçer?

Çevrimiçi olarak bilgisayar üzerinden yapılan test toplamda 20 dakika sürmektedir.

Testin Amacı Nedir?

Test Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunu ölçmek için kullanılır. Ancak sadece testi uygulayıp bu tanıyı koyabilmek mümkün değildir. Testin asıl amacı, tanı koymaya yardımcı olmaktır.

Kimlere uygulanır?
  • 60-78 ay aralığındaki çocuklara uygulanır.
Ne için Uygulanır?
  • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği, çocuğun ilköğretime hazır oluş durumunu değerlendirmek için uygulanır.
Görüşme İçeriği Nasıl?
  • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği, gelişim ve uygulama olmak üzere iki formadan oluşmaktadır. Uygulama formu, çocuk ile birlikte uygulanmaktadır ve 30-40 dakida arası süremektedir. Gelişim formu ise bakım-veren veya öğretmeni tarafından doldurulan bir formdur ve 15-20 dakika sürmektedir.
  • Ölçek uygulandıktan sonra değerlendirme için uygulama sonrasında takip eden haftada 20 dakikalık bir görüşme yapılmaktadır. Yapılan görüşmede çocuğun ihtiyaçları belirlenip bireyselleştirilmiş eğitim programı paylaşılacaktır.

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği (MİHÖ), 2003 yılında Doç. Dr. Özgül Polat tarafından geliştirilmiştir. 60-78 aylık çocukların her gelişim alanında ve temel becerilerde ilköğretime ne düzeyde hazır olduğunu tespit etmek amacıyla geliştirilmiştir.

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği;
  • Rehberlik uzmanlarının çalışmalarına katkıda bulunması,
  • Eğitim programcıların eğitim programı geliştirme çalışmalarına ışık tutması,
  • Okul öncesi öğretmenlerin çocukları ile ilgili yapacakları çalışmaları planlamasına katkı sağlamasına yardımcı olmaktadır.

MİHÖ, Uygulama ve Gelişim Formlarından oluşmaktadır. Uygulama Formu ile çocuk; matematik, fen becerileri, ses bilgisi, çizgi çalışmaları ve labirentler alanında değerlendirmektedir. Gelişim Formu ile ise zihin-dil gelişimi, sosyo-duygusal gelişim, fiziksel gelişim ve öz bakım becerileri açısından bakım-veren veya öğretmeni tarafından verilen cevaplarla değerlendirilmektedir.

MİHÖ uygulaması sonucunda çocuğun ilköğretime hazır oluş durumu, hazır değilse zayıf yönleri belirlenerek bireyselleştirilmiş eğitim programı oluşturulabilmektedir. Çocuğun ilköğretime hazır bir şekilde başlayabilmesi ve varsa zayıf yönlerini güçlendirmek için ilköğretime başlamadan önceki eğitim ve öğretim yılının başında ve sonunda değerlendirilmesi, çocuğun güçlü bir şekilde ilköğretime başlaması sağlanabilir.