Psikolojik Danışman Yeterliliklerini Geliştirme

Okul psikolojik danışma servislerinde  çalışan psikolojik danışmanların kişisel yeterlilikleri ile mesleki yeterlilikleri arasındaki uyum, servis çalışmalarının başarısını etkilemektedir. Bu nedenle eğitim, katılımcıların hem kendi yaşantıları üzerinden hem de okullarındaki olgu paylaşımlarının yapılacağı küçük grup çalışmaları şeklinde planlanmıştır. Eğitimlerimiz, yaratıcı drama ve sanatla terapi tekniklerinin kullanıldığı küçük grup (20 kişi) çalışmaları ile sürdürülmektedir. Tüm katılımcıların bedensel-duygusal ve düşünsel süreçleri harekete geçiren yaklaşımlarla, kendilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitimin Amacı:

Eğitimin amacı, Transaksiyonel Analiz Kuramına dayalı, Yaratıcı Drama ve Sanatla Terapi tekniklerinin kullanılacağı, psikolojik danışmanlık becerilerimizi ve kişisel yaratıcılığımızı geliştireceğimiz bir çalışma yapmaktır.

Transaksiyonel Analiz (TA); kişiler arası ilişkiler, iletişim, kişilik, gelişim, psikopatoloji ve psikoterapiler gibi çok geniş bir yelpaze üzerinde insan davranışını açıklayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda analizler, her bireyin ‘çocuk’, ‘yetişkin’ ve ‘ebeveyn’ olmak üzere sahip olduğu üç ego durumu üzerinden yürütülür ve ilişkilerin bu ego durumları arasında oluşan transaksiyonlarla yönetildiği açıklanır.

Sanatla Terapi; kişinin özünü, yaşamdaki rollerini, bunları nasıl gerçekleştirdiğini anlamasına yardımcı olan bir yaklaşımdır. Resim, müzik, heykel, dans, hareket, şiir, masal, fotoğraf, öykü gibi birçok farklı sanat alanını içinde barındırır. İçsel ve dışsal bir değişim yolculuğu olan Sanatla Terapi, sanat malzemeleri aracılığıyla kişinin kendisini ifade ettiği ve yaratıcılığını geliştirdiği bir yöntemdir.

Eğitimin İçeriği:

Eğitim, 4 oturum olarak planlanmıştır. Oturumlar 3 saat süreli olacaktır.

 

DERS PROGRAMI

 1. GÜN

1.Oturum (9.30-12.30)

Dünden Farklı Olmak

 • Mesleğe giriş, kişisel ve mesleki yeterlilikler
 • Olmak istediğim danışman olabildim mi? Engellerim ve fırsatlarım neler? İhtiyaçlarım neler?
 • Mesleki rollerim, beklentiler ve olanaklar

2. Oturum (13.30-16.30)

Yarına Hazır Olmak

 • Okul PDR servisinde uygulanacak çeşitli teknikler: Pozitif Psikoterapi ve Denge Modeli, Gerçek Yeteneklerin Çalışılması, Resimli Kartlarla Çalışma, Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Tekniklerinden örnekler
 1. GÜN

 3. Oturum (9.30-12.30)

Şimdi ve Burada

 • Grup rehberliği uygulamalarında sanat ve yaratıcılık tekniklerinden nasıl yararlanabilirim?
 • Ailelerle Çalışma: Transaksiyonel Analiz ile aile görüşmesi (Çocuk ebeveynleri yetişkinliğe davet)

 4. Oturum (13.30-16.30)

Değerlendirme

 • Olgu çalışmaları
 • Küçük grupla uygulamalar
 • Eğitimin değerlendirilmesi

Eğitimci :

Uzm. Psk. Dan. ÖZDEN YILMAZ BİLGİN

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı’ndan 1987’de mezun olmuştur. Yüksek Lisansını (tezsiz) Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı programında tamamlamıştır. Çeşitli ilk ve ortaöğrenim kurumlarında psikolojik danışman ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde yönetici olarak çalışmıştır. 1996 yılından bu yana psikoterapi ve kişisel gelişim alanına yönelmiştir. İletişim becerileri eğitimi, halkla ilişkiler, liderlik ve motivasyon, stres yönetimi, öfke yönetimi, sınav kaygısı, aile eğitimi gibi çeşitli kurs ve seminerlerde eğitimci olmuş, panel, toplantı ve konferanslarda konuşmuştur. 2010 yılında TRT Ankara Radyosunda her Perşembe akşamı iletişim ve yaşam becerileri konusunda program yapmıştır. 2003-2008 yılları arasında yönetim kurulunda da görev aldığı Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin “Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birimi” nde çalışmıştır. Bilişsel Davranışçı Terapi, Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi, Oyun Terapisi, Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi, Transaksiyonel Analiz, Sistemik Aile Terapisi, Psikodrama ve Yaratıcı Drama liderlik eğitimlerini almıştır.

Kurucusu olduğu Olgu Psikolojik Danışma ve Aile Danışmanlığı Merkezi’nde 10 yıldır psikoterapi hizmetleri ile, kişisel ve kurumsal gelişim konularında danışmanlık hizmeti vermeye, mesleki gelişim eğitimlerinde eğitimci olmaya, bireysel ve grupla psikolojik danışma, oyunla terapi çalışmalarını yürütmeye devam etmektedir. Çocukla Çalışan Uzmanlar için Destek Eğitimi, Aile Terapisi Eğitimi, Pozitif Psikoterapi Eğitimi, Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi, Oyun Terapisi Eğitimi, Aileler İçin Çocukla İletişim ve Ebeveynler için Oyunla Yaklaşım eğitimi konularında eğitimler vermektedir.

Çağdaş Drama Derneği Playback Tiyatro Topluluğu üyesidir. Şarkı söylemeyi sever, kitap okumaktan vazgeçmez, dans edebilmek için fırsat arar. Yalnız kalabilmekten de, başkalarıyla birlikte olabilmekten de haz duyar. En çok isteyerek yaptığı şey, işidir.