Özden Yılmaz Bilgin

Eğitmen

Özden Yılmaz Bilgin

Other Organizers

Yrd. Doç. Dr. Fatma AKFIRAT
Yrd. Doç. Dr. Fatma AKFIRAT
OLGU Eğitim Merkezi

Yer

OLGU Eğitim Merkezi
OLGU EĞİTİM MERKEZİ – MEŞRUTİYET CAD. 31/11 KIZILAY ÇANKAYA ANKARA

Sonraki Eğitim

QR Code

Tarih

09 Şub 2019 - 24 Şub 2019

Zaman

10:00 - 17:30

Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi – Giriş Modülü

PROGRAM YÖNETİCİSİ

Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar
Klinik Psikolog, Psikoterapist, Psikodramatist

 


AMAÇ:

 • Alanda çalışan profesyoneller için sanatla terapi tekniklerini kendi yaratıcılık kapasitelerini geliştirerek kullanabilme yetisi kazandırmak
 • Resim, müzik, edebiyat, sinema/fotoğraf, heykel/seramik, tiyatro, dans/hareket gibi sanat dallarının psikoterapide nasıl kullanılabileceğine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmak.

 

İÇERİK:

 • Eğitim süresince teorik bilgilendirme ve uygulamaya dönüşümlü olarak yer verilir.
 • Grup dinamiği alıştırmaları
 • Uygun sanat öğeleri ve uygun tekniklerle bireysel farkındalık amaçlı çalışmalar
 • Uygulanan teknikler hakkında psikanalitik/psikodinamik kuramları temel alan kuramsal bilgilendirme

 

ZAMANLAMA:

09 Şubat 2019CUMARTESİ10.00-17.30
10 Şubat 2019PAZAR10.00-17.30
23 Şubat 2019CUMARTESİ10.00-17.30
24 Şubat 2019PAZAR10.00-17.30

 

 

KATILIM KOŞULLARI

Aşağıda tanımlı meslek grubu elemanları eğitime kabul edileceklerdir.

Ruh sağlığı alanından:

 1. Psikologlar
 2. Psikolojik danışmanlar
 3. Sosyal hizmet uzmanları
 4. Psikiyatristler
 5. Psikiyatri asistanları
 6. Psikiyatri hemşireleri (Psikiyatri hemşireliği yüksek lisans derecesine sahip veya öğrencisi olan ya da hemşirelik lisansına sahip olup psikiyatri kliniğinde halen çalışmakta olan adaylar eğitime kabul edilir. Başka branşlarda çalışan hemşireler eğitime alınmaz)
 7. Diğer sağlık alanlarından profesyoneller

Eğitim alanından:

 1. Özel eğitim öğretmenleri (Sınıf öğretmeni olup özel eğitim öğretmenliği sertifikası bulunan ve halen özel eğitim öğretmenliği yapmakta olanlar eğitime katılır. Okulöncesi ve sınıf öğretmenleri eğitime alınmaz)
 2. Çocuk gelişimi uzmanları
 3. Rehber öğretmenler (Psikoloji ve Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü haricinde sosyoloji, felsefe bölümü mezunu olup rehber öğretmenlik yapanlar içerisinde rehberlik sertifikası almış olan ve halen bir kurumda rehberlik servisinde çalışmakta olanlar eğitime katılır.)

Sanat alanından:

 1. Herhangi bir sanat alanından lisans mezunu olanlar
 2. Herhangi bir alanında sanat öğretmenliği mezunu olanlar

NOT:

* Yukarıda belirtilen bölümlerin son sınıf öğrencileri eğitime kabul edilir.

** İlgili / benzer ön lisans (2 yıllık bölümler) mezunları ve sanatla sadece hobi düzeyinde ilgili olanlar

eğitime kabul edilmez.

*** Diğer sağlık alanından katılımcılar sanatla terapi ve yaratıcılık eğitimini kullanım amaçları,

uygulama alanının olup olmadığı kriterleri göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

 BAŞVURU:

Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır ve kayıt esnasında başvuru sırası göz önünde bulundurulacaktır. Başvuru formunu mail ya da posta yoluyla doldurup gönderen kişilerle bir ön görüşme yapılacaktır. Kayıt ön görüşme sonrası ilk taksidin ödenmesiyle gerçekleşir.

VERİLECEK BELGE:

Belirtilen 30 saatlik süreyi tamamlayan katılımcılara eğitimin içeriğini belirten katılım belgesi verilecektir.

Bu eğitimi tamamlayanlar esasen 510 saat olan “Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi”nin yalnızca “giriş modülünü” tamamlamış olacaklardır. Giriş Modülünü tamamlayanlar eğitimin temel ve ileri aşamalarına devam edebileceklerdir.

ÜCRET VE ÖDEME BİLGİLERİ:

Giriş Modülü 30 saattir ve ücreti 1250 TL +(%18) KDV dir.

 

 1. taksit: Kayıtta
 2. taksit: Eğitimin 2. Haftasonunda alınır.

 

Hesap Sahibi  : DARA YILMAZ

IBAN               :  TR68 0006 4000 0014 2131 0904 81

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Kesin kayıt ilk taksitin yatırılmasıyla gerçekleşir.

Başvuru ve kayıt için:

Olgu Psikolojik Danışma Merkezi

Ofis: 0312 418 10 49

Cep: 0544 418 16 24