Eğitim Kurumlarına Yönelik Eğitimlerimiz

Eğitim programı içinde, öğretmen, öğrenci veli ayrılmaz bir bütünün parçalarıdır. Bu nedenle dershanenize özel olarak hazırlanan paket program üç ana grubu da içine alacak şekilde planlanmıştır.

Eğitimlerimiz, yaratıcı drama yönteminin yanı sıra, sanatla terapi tekniklerinin kullanıldığı küçük grup (20-30 kişi) çalışmaları ile sürdürülmektedir. Tüm katılımcıların bedensel-duygusal ve düşünsel süreçleri harekete geçiren yaklaşımlarla, kendilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Aşağıda örnek bir program sunulmuştur.  Kurumsal ihtiyaçlara göre, okulun diğer personeli, veliler ya da öğrenciler için yeni eğitim programları oluşturulabilir. Çalışma saatleri ve süreleri yeniden düzenlenebilir.

 

ÇALIŞILACAK GRUP

 

PROGRAMIN ADI

 

 

 

PROGRAMIN SÜRESİ

 

 

 

ÖĞRETMENLER

 1. Etkili İletişim Becerileri
12 saatlik çalışma ( 3’er saatten 4 oturum)
 1. Etkili Sunum Teknikleri
3 saatlik çalışma
 1. Yaşamı Kaliteli Yaşamanın En  Güvenli Yolu: Zaman Yönetimi
4 saatlik çalışma
 1. Motivasyon
3 saatlik çalışma
 1. Takım çalışması
3 saatlik çalışma
 1. Etkili Veli Görüşmesi
3 saatlik çalışma
ÖĞRENCİ
 1. Motivasyon
             3 saatlik çalışma
 1. Başarıya Götüren Önemli Etken: Zaman Yönetimi
      3 saatlik çalışma
 1. Sınav kaygısı neyin kaygısı?
      3 saatlik çalışma
 1. Hedefin var mı?
6 saatlik çalışma
VELİ
 1. Ergeni Tanımak
3 saatlik çalışma
 1. Çocuklarımızla iletişim kurmak
6 saatlik çalışma
 1. Riski Yönetmek
3 saatlik çalışma
 1. Geleceği planlamak
3 saatlik çalışma

 

Öğrencilere yönelik eğitim programımız, “etkili çalışma, stres ve kaygıyı kontrol edebilme, katılımcı olma, kişisel gelişim ve değişim” gibi dinamikleri harekete geçirmeyi amaçlar. Eğitim çalışmalarımız öğrencilerin kendini tanıması, özellik ve yetenekleri konusunda bilgi sahibi olması temeline oturtulmuştur. Ardından okul ve dershanede akademik başarısını arttırmaya, yaşam becerilerini geliştirmeye, öğretmen aile ve akranları ile iletişimde belli standart davranışlara sahip olmasına yönelik yaşantısal çalışmalar yapılmaktadır.

Aşağıda sunulan program öğrenciler için hazırlanmıştır. Çalışma saatleri ve süreleri yeniden düzenlenebilir.

 

 1. Eğitim Programı

 

Çalışma KonusuÇalışma İle Ulaşılmak İstenen KazanımlarÇalışma YöntemiÇalışmanın  Süresi 
MOTİVASYON– Öğrencilerin hangi motivasyon düzeyinde bulunduklarını ve motivasyonu arttırmak için ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlamak.

 

– Düşük motivasyona sahip öğrencilerin kendi motivasyon kaynaklarının harekete geçirmeleri

1. Yaratıcı drama yöntemi ile küçük grup çalışması

 

2. Görsel sunu yardımıyla bilgilendirme toplantısı

 

3. Örnek olaylar  üzerinde çalışma

 

4. Rol oynama, canlandırma aracılığıyla bireysel ve grup uygulamaları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 2 saatlik eğitim semineri

Başarıya Götüren Önemli Etken: Zaman Yönetimi

–                  – Zamanı planlama yolları konusunda bilgi edinmesi

–                  –  Zaman hırsızları hakkında farkındalık kazanması

–                  – Zamanı etkin kullanmanın akademik sorunların çözümündeki rolünün farkına varması

 

1. Yaratıcı drama yöntemi ile küçük grup çalışması

 

2. Sanatla terapi etkinlikleri

(edebiyat, resim, müzik –dans ve heykel alanlarından teknikler kullanılarak)

 

 

1)3 saatlik eğitim semineri

 

Sınav Kaygısı Neyin Kaygısı?-Kaygının tanımını yapabilmesi

-Yararlı kaygıyı diğerlerinden ayırabilmesi

-Bireysel kaygı belirtileri konusunda farkındalık kazanabilmesi

-Kaygıyı çalışmalarında pozitif etki ile kullanabilmesi

Hedefin Var mı? 

– İlgi, yetenek, beklentileri ile uyumlu hedefler belirlemesi

-Belirlenen hedef ile bulunulan nokta arasındaki farkı kapatması

-Hedefe ulaşmak için küçük hedefler, basamaklar belirlemesi

– Hedeflerini zaman, uygulanabilirlik, geçerlilik gibi kriterlerle değerlendirebilmesi

 

1. Yaratıcı drama yöntemi ile küçük grup çalışması

 

2. Sanatla terapi etkinlikleri

(edebiyat, resim, müzik –dans ve heykel alanlarından teknikler kullanılarak)

 

 

 

 

 

3 saatlik eğitim semineri

 

Öğretmen eğitimlerimiz katılımcılarda “ Etkileşimli çalışma, katılımcı olma, bilgi ve beceriyi paylaşma, güvene dayalı hareket etme, ait olma, kişisel gelişim ve değişim” gibi dinamikleri harekete geçirmeyi amaçlar. Eğitim çalışmalarımız, katılımcıların öncelikle kendini tanıması, özellik ve yeterlikleri hakkında bilgi sahibi olması temeline oturtulmuştur.  Ardından, okullarda gerek sınıf içi öğrencilerle etkileşimde, gerekse meslektaşları ve yöneticiler ile iletişimde belli standart davranışlara sahip olma ya da yaşam becerilerini geliştirme konusunda yaşantısal (yaratıcı drama ve sanatla terapi yöntemi ile çalışmalar yapılmaktadır.

Aşağıda sunulan program öğretmenler için hazırlanmıştır. Çalışma saatleri ve süreleri yeniden düzenlenebilir.

 

 

 1. Eğitim Programı

 

Çalışma KonusuÇalışma İle Ulaşılmak İstenen KazanımlarÇalışma YöntemiÇalışmanın  SüresiÇalışmanın Ücreti
Etkili İletişim Becerileri

(Temel İletişim)

Eğitime katılan kişilerin,

– Bireysel iletişim kurma stillerinin farkına varması,

– Benlik algısının farkına varması ve iletişim biçimine etkisini kavraması

-Sağlıklı iletişimin ilkeleri ve çeşitli iletişim yolları hakkında bilgilenmesi

-İletişim çatışmaları hakkında farkındalık kazanarak kendi yaşadığı iletişim çatışmalarıyla  baş etme yolları hakkında beceri geliştirmesi

-Sağlıklı iletişim kurma becerisinin sınıf içi sorunların çözümüne katkısını kavraması

1. Yaratıcı drama yöntemi ile küçük grup çalışması

 

2. Görsel sunu yardımıyla bilgilendirme toplantısı

 

3. Örnek olaylar  üzerinde çalışma

 

4. Rol oynama, canlandırma aracılığıyla bireysel ve grup uygulamaları

 

 

 

 

1)12 saatlik çalışma

(3’er saatlik  4 oturum olarak planlanmıştır)

 

 

 

 

 

 

 

2) 2 saatlik eğitim semineri

 

Etkili Sunum Teknikleri  

–                  – Bilgi ve tecrübenin öğrenciye aktarılırken etkin yöntem ya da yöntemlerin belirlenmesi

–                  –  Öğretmenin kendini doğru şekilde ifade edebilmesi

–                  – interaktif bir anlatımın temel noktalarını bilmesi

 

1. Yaratıcı drama yöntemi ile küçük grup çalışması

 

2. Sanatla terapi etkinlikleri

(edebiyat, resim, müzik –dans ve heykel alanlarından teknikler kullanılarak)

 

 

12 saatlik çalışma

(3’er saatlik 4 oturum olarak planlanmıştır)

 

 

Yaşamı Kaliteli Yaşamanın En İyi Güvenli Yolu: Zaman Yönetimi 

–      Şu andaki zaman yönetimi becerilerinin  farkına varması,

–      Zamanı planlama  yolları hakkında bilgilenmesi

–      Zamanını çalan etkenler hakkında farkındalık kazanarak bunlarla baş etme yolları hakkında beceri kazanması

–      Sağlıklı zaman yönetimi becerisinin sınıf içi   çözümündeki rolünün  fark ettirilmesi hedeflenmektedir.

 Pozitif Psikoterapi yaklaşımıyla

ve görsel sunu eşliğinde

yaşantısal eğitim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 saatlik  çalışma
 

Motivasyon

 

– Çalışanların hangi motivasyon düzeyinde bulunduklarının ve  motive olabilmek için hangi etkenlere ihtiyaç duyabileceklerinin belirlenmesini sağlamak

-Motivasyonu artırmak için yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesi,
-Düşük performans gösteren öğrencilerin  kendilerini nasıl motive edebilecekleri (ya da edilebileceği) ve bunun için sınıf  ortamının nasıl düzenlenebileceği konusunda bilgi ve deneyim kazandırma

 

1. Yaratıcı drama yöntemi ile küçük grup çalışması

 

2. Sanatla terapi etkinlikleri

(edebiyat, resim, müzik –dans ve heykel alanlarından teknikler kullanılarak)

 

 

12 saatlik çalışma

(3’er saatlik  4 oturum olarak planlanmıştır)

 

 

 

3 saatlik eğitim semineri

Takım Çalışması–        -Takım çalışmasının özellikleri

–        – “Takım Olmak”

–        – Takım çalışmasında kültürel özellikler ve kültürel engeller

–        -Takım Çalışmasının zorlukları

–        konularında bilgi ve deneyim edinilmesi, var olan yeteneklerin geliştirilmesi

1. Yaratıcı drama yöntemi ile küçük grup çalışması

 

2. Sanatla terapi etkinlikleri

(edebiyat, resim, müzik –dans ve heykel alanlarından teknikler kullanılarak)

 

12 saatlik çalışma

(3’er saatlik  4 oturum olarak planlanmıştır)

 

Etkili Veli- Öğretmen Görüşmesi Teknikleri -Veli ile iletişimde dershanenize özgü standart davranışlar belirlenmesi

-veli görüşmelerinin sınırlarının çizilmesi

-Veliye bilgi aktarılırken etik ilkelerin farkında olunması

-Veliye dershanenin misyon ve vizyonunun aktarılması

– Gizlilik ilkesinin önemi üzerinde durulması

Görsel sunu yardımıyla bilgilendirme,

eğitim

– Örnek proje  çalışması

 

 

 

 

 

 

3 saatlik eğitim semineri

 

 

Öğrencilerin anne babaları ya da onların eğitim sorumluluğunu üstlenen bireylerin bu süreçte üstlenmeleri gereken görevlerin içerik ve sınırları konusunda bilgilendirmeye ihtiyacı vardır. Pek çok anne baba çocuklarını desteklemek konusunda büyük bir istek duymasına karşın bu amaçla izlemesi gereken yol konusunda bir harita bulamamaktadır.

Bu çerçevede çocukları dershane sürecinde bulunan anne babalara “çocuğun içinde bulunduğu gelişim evresinin özellikleri konusunda farkındalık kazandırmak, güvene dayalı hareket etmek, bilgi ve tecrübeyi paylaşmak, bir takımın üyesi olmak” gibi dinamikleri harekete geçirmeyi amaçlar.

Aşağıda sunulan program öğrenciler için hazırlanmıştır. Çalışma saatleri ve süreleri yeniden düzenlenebilir.

 

 1. Eğitim Programı

 

Çalışma KonusuÇalışma İle Ulaşılmak İstenen KazanımlarÇalışma YöntemiÇalışmanın  Süresi 
Ergeni Tanımak– Katılımcıların ergenlik dönemi ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olması

 

-katılımcıların ergenlikte zihinsel, duygusal, sosyal gelişim özelliklerini bilmesi

 

-Bu bilgileri çocukları ile olan ilişkisinde onları desteklemek için kullanması

1. Yaratıcı drama yöntemi ile küçük grup çalışması

 

2. Görsel sunu yardımıyla bilgilendirme toplantısı

 

3. Örnek olaylar  üzerinde çalışma

 

4. Rol oynama, canlandırma aracılığıyla bireysel ve grup uygulamaları

 

 

 

 

 

 

 

1)3 saatlik eğitim semineri

Çocuklarımızla İletişim kurmak!

–                  – Katılımcı iletişim ve ilişki arasındaki ayrımı fark etmesi

–                  –  Sözlü-sözsüz iletişim modellerini ve ergenlerle uygun kullanımını fark etmesi

–                  – Etkin dinlemeyi yaşamında

–                  kullanması

–                  – Önyargının önemini fark etmesi

 

1. Yaratıcı drama yöntemi ile küçük grup çalışması

 

2. Sanatla terapi etkinlikleri

(edebiyat, resim, müzik –dans ve heykel alanlarından teknikler kullanılarak)

 

 

1)3 saatlik eğitim semineri

 

Riski Yönetmek-Risk etkenlerinin

-Yararlı kaygıyı diğerlerinden ayırabilmesi

-Bireysel kaygı belirtileri konusunda farkındalık kazanabilmesi

-Kaygıyı çalışmalarında pozitif etki ile kullanabilmesi

2. Görsel sunu yardımıyla bilgilendirme toplantısı

 

3. Örnek olaylar  üzerinde çalışma

 

4. Rol oynama, canlandırma aracılığıyla bireysel ve grup uygulamaları

 

 

 

 

3 saatlik eğitim semineri

Geleceği Planlamak! 

– Geleceği planlamanın önemini fark etmesi

-Geleceği planlarken kaygının yerini ve etkisini belirlemesi

-Geleceği planlamada uygun somut başlıkları bilmesi

– Duygu ve düşüncelerin davranışa nasıl yansıdığını ve bu yansımanın geleceği planlamayı nasıl etkilediğini bilmesi

 

1. Yaratıcı drama yöntemi ile küçük grup çalışması

 

2. Sanatla terapi etkinlikleri

(edebiyat, resim, müzik –dans ve heykel alanlarından teknikler kullanılarak)

 

 

 

 

 

3 saatlik eğitim semineri