Pozitif Psikoterapi – Master Eğitimi

DÜNYA POZİTİF PSİKOTERAPİ DERNEĞİ, ALMANYA

(Worlds Assocaition of Positive Psychotherapy (WAPP)

www.positum.org

(Avrupa Psikoterapistler Derneği’ne bağlı uluslararası psikoterapist eğitimi verme belgesine sahiptir. İlgili bilgiye http://www.europsyche.org adresinden ulaşılabilir)

 

Uluslararası Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapi Akademisi

(International Academy for Positive and Cross-cultural Psychotherapy (IAPP)

Prof. Peseschkian-Foundation

European Federation of
Langgasse 38-40

D – 65183 Wiesbaden

Vorwahl: 0611 Telefon:  3411674

www.wiap.de

peseschkian.foundation@positivepsychotherapie.org

 

Olgu Pozitif Psikoterapi Merkezi

Eğitim Koordinatörü Mr. Sci. Enver Çesko  (ekipsiko@yahoo.com )


Eğitim İçeriği:

MASTER EĞİTİMİ

Önkoşullar

-Kişiler, beşeri bilimler, psikoloji, psikolojik danışmanlık, eğitim, sağlık veya tıp alanında üniversite mezunu olmalıdır ve 200 saatlik temel eğitimi tamamlamış ve Temel Düzey Pozitif Psikoterapist olarak sertifikalandırılmış ve tam WAPP üyesi olmalıdır.

-Pozitif Psikoterapist niteliklerini karşılamalıdır. Master Eğitici Ekibin Lideri katılımcıların niteliklerini değerlendirecektir.

-Avrupa Sertifikalı Pozitif Psikoterapi katılımcıları 1010 saat eğitim ve sınav sonucunda ‘Sertifikalı Pozitif Psikoterapist’ sertifikası alabilirler.

Süreç ( 810 saat, en az 3 yıl)

-300 saat teorik seminer

-200 saat kendini keşif (grup veya bireysel)

-250 saat uygulama (en az 5 vaka + düzenli 60 saat süpervizyon)

-Pozitif Psikoterapi’nin uygulamalı kısmı, eğitimin 2. Yılından önce başlamamalıdır.

-Bu, PPT hakkında literatür çalışmalarını ve her seminerde ve literatürdeki yazılı yansıtmaları içermektedir. Ve eğitici tarafından değerlendirilmelidir.

-Ayrıca seminerler arasında 60 saatlik intervizyon grupları olmalıdır. İntervizyon gruplarının değerlendirmesi  gelecek modülde ya da her 3. modülde eğitici tarafından yapılmalıdır.

-Her eğitim modülü kişisel çalışma kayıtları olarak tutulmalıdır.

-Seminer saatleri günlük maksimum 10 akademik saat olmalıdır.

Grup

-Katılımcı sayısı en az 12, en fazla 25 olmalıdır.

-Grup kapalı olmalıdır.

-Eğer çevirmene ihtiyaç olursa, çevirmen grup üyesi olmamalıdır. Organizatör de çevirmen olmamalıdır.

-Eğitim başlamadan önce eğitimci katılımcıları, Master eğitimi ilk modülden sonra, eğitime devam etme kapasiteleri konusunda bilgilendirmelidir.

-Organizatör katılımcıları tam WAPP üyesi olmaları konusunda bilgilendirmelidir.

-Master eğitimin 1. Modülünden sonra katılımcılar Pozitif Psikoterapi Etik Rehberi ile birlikte ulusal gereklilikleri ifade eden bir belgeye imza atmalıdırlar.

-Süpervizyon grupları bir grupta 5-6 kişiyi geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir.  Her 4 haftada bir grubun her üyesi vaka sunmalıdır.

-Eğitici Ekibin Başkanı seminerler arasında intervizyon gruplarının organizasyonlarını seminer organizatörüyle konuşmalıdır. İntervizyon saatlerinin tamamlanması sürecinden organizatör sorumludur.

Eğiticiler

-Master eğitimi en az 2 en fazla 4 farklı master eğitimcisi ile yürütülmelidir.

– Eğitici Ekibin Başkanı olarak esas eğitici tüm süreçten sorumludur.

-Eğitici Ekibin Başkanı master eğitiminin ilk modülünü vermek zorundadır, tercihen son modülü de verebilir.

-Eğiticiler eğitim rehberine sadık kalmalıdır fakat ülke koşullarına göre esneklik yaratılabilir.

-Ülkelerinde MC eğitimci olmayan yerler için, grup süpervizyonunu yürütmek üzere başka ülkeden MC eğitimci getirtebilir.  VEYA: Deneyimli olan diğer süpervizörler , yani 5 yıldan fazla zamandır hastalarla düzenli çalışan ve PPT ile benzer arka planı olan iyi pozisyondaki psikoterapistler WAPP Ofisiyle yapacağı bireysel görüşmeden sonra kabul edilebilir.

-Kendini keşif, sadece Pozitif Psikoterapist olan eğiticiler tarafından yürütülebilir.

-Kendini keşif ve süpervizyon saatleri farklı eğitimciler tarafından yürütülmelidir.

Sınavlar ve Sertifikasyon

Katılımcılar yazılı ve sözlü sınavı geçmek zorundadırlar:

  • Final tezi en az 20 sayfa olmalı ve teorik ve uygulamalı konuları içermelidir. İngilizce veya katılımcının ana dilinde İngilizce özetle birlikte yazılmalıdır.
  • Sözlü sınavda 2 görevli olmalıdır. Biri Eğitici Ekibin Başkanı olmalıdır. Eğer ikinci bir MC eğitici uygun değilse WAPP tarafından onaylanmış, o ülkede bulunan işinde iyi bir psikolog, psikiyatrist ya da psikoterapist orada bulunabilir.
  • Katılımcılar en az 5 vaka sunmalıdırlar. Bunlar da İngilizce ya da katılımcının ana dilinde İngilizce özetle birlikte yazılmalıdır.

-Sınavlar, kendini keşif bölümünü yürüten kişiyle yürütülmemelidir. Bunun kim olacağına WAPP direktörü karar vermelidir.

-Yazılı sınav, sözlü sınavı yapan kişi tarafından doğrulanmalıdır.

-Eğer katılımcılar yazılı sınavda başarısız olursa, bunu sözlü sınavdan önce tekrar edebilir.

-Eğer katılımcı sözlü sınavda başarısız olursa, bu sınavdan en az 3 ay sonra yeniden sınavı tekrarlayabilir.

-Katılımcı ‘Sertifikalı Pozitif Psikoterapist’ olabilmek için sözlü ve yazılı sınavı geçmeli ve yukarıda bahsedilen gereklilikleri karşılamalıdır.

-Katılımcı her modülden sonra katılım belgesi alır.

-Final sertifikası WAPP tarafından onaylı ve mühürlü bir sertifikadır. ( Sertifika ayrıca ücretlendirilir. )

Kontenjan:

Kayıtlar kontenjanla sınırlıdır. Kayıt sırası esas alınacaktır.

Eğitim Ücreti:

Fiyat Bilgisi İçin Aşağıdaki Numarayı Arayabilirsiniz.

Bilgi İçin: 0544 418 16 24

Eğitim Tarihi:

20-21-22 Ekim 2017

Eğitim Saatleri:

09.30 – 18.30

Eğitim Yeri:

OLGU EĞİTİM MERKEZİ – MEŞRUTİYET CAD. 31/11 KIZILAY ÇANKAYA ANKARA

Başlangıç

09:30

Cuma, Ekim 20, 2017

Bitiş

18:30

Pazar, Ekim 22, 2017

Adres

Olgu Eğitim Merkezi – Meşrutiyet Cad. 31/11 Kızılay Çankaya Ankara