Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi

Eğitimci: Yrd. Doç. Dr. Özgül Polat

60-78 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN
MARMARA İLKÖĞRETİME HAZIR OLUŞ TESTİ
UYGULAYICI YETİŞTİRME SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitimin Amacı: Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği” 2003 yılında Yrd. Doç. Dr. Özgül Polat tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 60-78 aylık çocukların her gelişim alanında ve temel becerilerde ilköğretime ne düzeyde hazır olduğunu tespit etmek amacıyla Türk çocuklarına özgü olarak geliştirilmiş tek ölçek olup ve standardizasyonu yapılmıştır. Eğitim sonunda verilecek sertifika tek geçerli kullanıcı sertifikasıdır. Bu eğitim programı sonucunda, katılımcıların ölçeği uygulayabilecek konuma gelmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

  • Okul olgunluğu hakkında bilgi sahibi olma
  • Uygulamada yeterlilik
  • Test sonrasında eğitim planını yapılandırma.

Kimler Katılabilir:

Çocuk Gelişim Uzmanları, Çocuk Hekimleri, Okulöncesi/Anaokulu Öğretmenleri, Özel Eğitim Uzmanları, Psikiyatristler, Psikolojik Danışmanlar, Psikologlar, Pedagoglar, Rehber Öğretmenler, Sosyal Hizmet Uzmanları ve bu branşlarda eğitimine devam eden 4. Sınıf lisans&lisansüstü üniversite öğrencileri.

Kontenjan:

16 Kişi ( Kayıtlar kontenjanla sınırlıdır. Kayıt sırası esas alınacaktır. )

Eğitim Ücreti:

Aşağıda bulunan telefonu arayarak bilgi alabilirsiniz

Bilgi İçin: 0544 418 16 24

Eğitim Tarihi:

28 Nisan 2018

Eğitim Saatleri:

10.30 – 16.00

Belge:

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği Kullanıcı Sertifikası.
(Bu belgeyi alabilmek için; 15 gün içerisinde 5, 5.5 ve 6 yaşlarında 3 çocuğa testin uygulanıp sonuçlarının Yrd.Doç. Dr. Özgül POLAT’ a gönderilmesi gerekmektedir.)

Eğitim Yeri:

OLGU EĞİTİM MERKEZİ – MEŞRUTİYET CAD. 31/11 KIZILAY ÇANKAYA ANKARA

Önemli:

Eğitim günü katılımcıların bir adet fotoğraf, mezuniyet belgesi/diploma fotokopisi, öğrenci olanlar için öğrenci belgesi(veya öğrenci kimliği) getirmesi gerekmektedir.

Eğitimci: Yrd. Doç. Dr. Özgül POLAT

Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Bölümünden mezun olan Yrd. Doç. Dr. Özgül Polat 1996 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğretim elemanı olarak çalışmaya başlamıştır. Yrd. Doç. Dr. Polat 1998 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği’nde “5-6 Yaş Grubu Aile Katılımlı Sosyalleşme Programı” adlı tezi ile yüksek lisansını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Okul Öncesi Eğitim Programı’nda “Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Standardizasyonu” konulu tezi ile 2003 yılında doktor unvanını almıştır. Doktora tezinde Türk Çocukları için ülkemizdeki tek okul olgunluğu ölçeğini geliştirmiştir. 60-78 aylık çocukların ilköğretime ne düzeyde hazır olduklarını saptayan Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeğinin eğitimlerini vermeye devam etmektedir.

Yard.Doç.Dr.Özgül Polat, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Okul Öncesi Eğitim Program Geliştirme çalışmalarında aktif olarak görev yapmıştır. Müfettişlere, müdürlere, öğretmenlere, anne-babalara yönelik birçok seminer vermiştir. Okul Öncesi Eğitim Programları, İlköğretime Hazırlık, Okul Öncesi Dönemde Ses ve Yazma Eğitimi, Duyu Eğitimi, Çoklu Zekâ Kuramı ve Uygulamaları, Problem Çözme Becerisinin Kazanımı, Aile Katılımı, Sorumluluk Eğitimi, Çok Kültürlü Eğitim vb. konularda çok sayıda makaleleri, araştırmaları ulusal ve uluslar arası kongrelerde sunulmuş bildirileri vardır. Okul öncesi öğretmenlerine yönelik rehber kitapları ve 3-6 yaş çocukları için hazırladığı kutu oyunları, yap-bozlar, uygulama kitapları yayınlamıştır. Yazarın okul öncesi eğitim ve ilköğretim için editörlüğünü yaptığı çok sayıda kitap bulunmaktadır.

Yrd. Doç. Dr.Özgül Polat, uluslar arası ve ulusal birçok projede yer almıştır. MEB. Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılan ulusal 7-11 Yaş Aile Eğitim Programının Danışmanlığını yapmıştır. 2002 ve 2006 Okul Öncesi Eğitim Programlarının geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında yer almıştır. Yard. Doç.Dr. Özgül Polat, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Başlangıç

10:30

Cumartesi, Nisan 28, 2018

Bitiş

16:00

Cumartesi, Nisan 28, 2018

Adres

Olgu Psikolojik Danışma ve Aile Danışmanlığı Merkezi Meşrutiyet caddesi 31/11 Kızılay Ankara